ЗА НАС

Джи Ай Джи Прима ООД позиционирана в град София, е строителна компания специалиализираща в строителството, предприемачеството, инвестиционните и надзорни начинания.

Компанията е регистрирана в Централния професионален регистър на строителя, да извършва строителни работи от първа, трета, четвърта и пета група – от трета до пета категория.

Джи Ай Джи Прима ООД притежава следните сертификати:

  • ISO 9001:2008 – Системи за управление на качеството
  • ISO 14001:2005 – Системи за управление на околната среда
  • BS OHSAS 18001:2007 – Системи за управление на здраве и безопасност при работа

Екипът на компанията има повече от двадесет години опит в изпълнението на строителни проекти от всякакъв вид: жилищни сгради, офис сгради, хотели, училища, индустриални сгради и зали. Компанията също извършва строителни дейности по интериорни проекти и обзавеждания.

Джи Ай Джи Прима ООД има строго професионален екип, състоящ се от високо квалифицирани инженери, техници и строителни работници.